Healing

For mig er healing kærlighed i energetisk form. Jeg inkluderer naturligt healing i alle mine behandlinger. Det er en måde at lette, lindre og balancere en persons energisystem og forskellige følelsesmæssige og fysiske blokeringer.

Ligesom kraniosakral terapi kan healing styrke kroppens egen helbredelsesproces ved at aktivere kroppens selvregulerende og selvhelbredende evner.

Blokeringer i kroppens energibaner, meridianerne, kan opstå pga. sygdom og ubalance i kroppen. Med healingen kan vi arbejde med at genoprette en fri og harmonisk energistrøm i din krop ved at påvirke meridianerne og andre energicentre i kroppen, f.eks. chakraerne.

Det kan jeg gøre ved at sende healende energi til forskellige områder af din krop ved at lægge mine hænder på de steder for at stimulere din krops energibaner og -centre.

Julie Muff Lykke Healing

Energi

Energi er den livskraft, der strømmer gennem alle levende væsener og holder os i live. Energien kan beskrives som en universel kraft, der er til stede i alt, og som kan påvirkes af vores tanker, følelser og handlinger.

Alt, hvad der stimulerer vores sanser, kan påvirke vores energisystem. Både positivt og negativt. Og når vi tænker på noget specifikt eller retter vores bevidsthed mod bestemte områder i vores krop eller i vores liv, vil energien strømme derhen. Mange energiarbejdere bruger udtrykket: “Where attention goes energy flows”.

Hvis vi på samme måde bevæger kroppen, vil energien cirkulere på en anden måde. Vi kan altså sætte energi i bevægelse med vores bevidsthed, tanker, krop, følelser, sanser, interaktion og intention.

Mit arbejde som healer

Jeg arbejder med healing som en kærlig overføring af lys, helbredende energi fra universet til dig. Det har jeg altid gjort. Jeg har gennem hele mit liv fået at vide, at jeg healede de mennesker, jeg var omkring, og da flere og flere af mine klienter begyndte at fortælle mig, at jeg healede dem eller spurgte til, hvilken healeruddannelse, jeg havde, bestemte jeg mig for at opsøge Reiki-healingen og har nu flere kurser inden for den form for healing og også inden for chakrahealing og intuitionstræning.

Reiki arbejder med at kanalisere universel energi gennem healerens hænder til modtageren. Ifølge reiki-filosofien er denne universelle energi til stede i alt, og healeren fungerer som en kanal for energien til at strømme ind i modtagerens krop og støtte kroppens selvhelbredende kræfter. Det giver god mening for mig og passer godt til det energiarbejde, jeg laver i min klinik.

Energi kan som nævnt ses som den universelle kraft, der binder alt sammen, og denne kraft er for mig ensbetydende med kærlighed.
Når man ser på verden omkring os, kan man se, hvordan energi er til stede i alt, fra naturens stærke kræfter til de mindste partikler i atomer. Energien er også til stede i os selv og i vores relationer til andre mennesker.

Kærlighed er en følelse, der ofte beskrives som en positiv og nærende kraft, der binder os sammen med andre og skaber en følelse af enhed og sammenhørighed. Jeg mener, at denne kraft kan sammenlignes med den energi, der strømmer gennem vores kroppe og forbinder os med verden omkring os.

Som indianerne altid har sagt, er vi forbundet med hinanden og med alt, der findes i verden, i ét stort kredsløb. Via energi. Via kærlighed. Den indsigt giver mig en følelse af, at der er en større mening med livet, og det gør også mit arbejde meningsfuldt. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at bringe disse indsigter ind i mit arbejde med alle jer, der kommer til behandling hos mig. Velkommen til.